Ymunwn â ni?

Croeso cynnes i bawb i fod yn aelod Côr Meibion Rhos.

Manylion am ymarferion i'w gael ar ein Tudalen Cartref

Llysgenhadon Cerdd

PA bryd bynnag mae pobl yn siarad am corau meibion Cymru mae enw Cor Meibion Y Rhos yn sicr o  gael ei grybwyll. Mae'r cor wedi bod yn amlwg iawn ers iddo gael ei sefydlu ym 1891 ac mae'n cael ei ystyried yn un o'r goreuon (yr orau ym marn rhai!).
 
Mae hanes y cor yn rhan arall o'r wefan ac o diddordeb arbennig i Gymru a'i phobl yw'r ffaith bod dros hanner yr aelodau yn siarad Cymraeg gyda tua tri chwarter yn deall yr iaith.  Cafodd llawer eu blas cyntaf o gerddoriaeth yn y capeli ac yn yr ysgolion lleol ac mae'r ddau yn dal i fod yn feithrinfa i blant y pentre. Mae canu yn bwysig iawn i bobl y Rhos, mae na ddau gor meibion, cor cymysg, cor merched ac mae gan pob ysgol cor, yn wir mae rhai aelodau'r cor wedi bod yn flaenllaw iawn yn arwain plant i fyd canu ac maent yn dal ati.Cor Meibion Y Rhosllannerchrugog, Stiwt.
 
Mewn ambell i gyngerdd mae'r cynulleidfa'n rhyfeddu at y gwahanol ieithoedd mae'r cor yn ei canu. Nid yn unig Cymraeg a Saesneg ond ieithoedd Almaeneg, Eidalaidd, Lladin a Rwseg., rhywbeth sy'n dangos pa mor amryddawn mae Cor Meibion y Rhos.
 
Bwriad y cor yw rhoi  pleser i'r rhai sy'n gwrando arnynt - mewn cyngherddau, ar y radio, ar y teledu neu trwy gyfrwng y gwahanol recordiau.

 

Dyrchafiad I Gareth
 
PLESER mawr i aelodau'r cor oedd y newydd am dyrchafiad yr ail fas Gareth Pritchard Hughes i'r  Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru sy'n cael ei chynnal eleni yn Y Bala. Bydd pawb sy'n adnabod Gareth yn ymhyfrydu yn ei anrhydedd - rhywbeth mae'n haeddu.
 
Dywed y dyfyniad:"Un o feibion nodedig Rhosllannerchrugog yw Gareth Pritchard Hughes, ond dewisodd hwn aros a chyfoethogi bywyd diwylliannol ei fro Mae'n ysgolhaig uchel ei barch, yn ddarlithydd, yn diwtor, yn darlledwr caboledig ei arddull, yn gyd-olygydd  y Papur Bro am dros ddeuddeng mlynedd ar hugain, a'i lais dwfn fel angor mewn mwy nag un cor yn yr ardal".
 
Yn  ychwanegol mae Gareth wedi trosglwyddo sawl darn  o Gymraeg i ieithoedd eraill ac i'r gwrthwyneb. Llongyfarchiadau iddo.

 

  Home Dates News Our Music Our Choir Contact